SLADOVNA APARTMENTS

Aktuality

Ubytování je v provozu v souladu s usnesením vlády.

Prosím, vezměte na vědomí, že apartmány jsou samoobslužné, proto je třeba zaslat požadované dokumenty písemně na e-mail info@aptsladovna.cz PŘED Vašim příjezdem. Není možné jej doložit na místě.

Od platí:

Poskytovat ubytovací služby bude možné všem, kteří nemají žádné příznaky onemocnění covid-19 a prokáží, že splňují jednu z následujících podmínek:

  • Podstoupili nejdéle 72 hodin před nástupem na ubytování buď PCR nebo antigenní test v odběrovém centru s negativním výsledkem, samotest, nebo mají ČP/potvrzení o testování v zaměstnání/ve škole. Tyto osoby se mohou ubytovat nejdéle na 7 dní a pokud chtějí pobyt prodloužit, musejí splnit tuto podmínku znovu, nebo si na místě udělat samotest s negativním výsledkem.
  • Podstoupili kompletní očkování proti onemocnění covid-19 a mají o tom certifikát vystavený Ministerstvem zdravotnictví ČR. Od poslední dávky muselo uplynout alespoň 22 dnů.
  • Prodělali onemocnění covid-19, uplynula jim doba nařízené izolace a od prvního pozitivního PCR nebo POC antigenního testu neuběhlo více než 180 dnů.

Ubytovací služby mohou být kromě těchto osob poskytnuty také následujícím osobám:

  • Těm, kterým byla nařízena izolace nebo karanténa.
  • Těm, kteří nemají jiné bydliště na území ČR a jejichž ubytování bylo zahájeno před 24.5.2021.
  • Těm, kteří jsou v bytové nouzi a kterým ubytování zprostředkoval územní samosprávný celek (obec, kraj...).